Projekty

Rozsah činnosti firmy H&D Engineering spol. s r. o. zahrnuje kompletní projektové a inženýrské služby v energetice a stavebnictví:

 • Technicko-ekonomické studie a hodnocení
 • Konzultační činnost
 • Příprava dokumentace pro výběrová řízení (zadávací dokumentace)
 • Příprava projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • Nabídková dokumentace
 • Realizace projektů
 • Další činnosti

H&D Engineering má bohaté zkušenosti v širokém spektru energetických zařízení, spalovacích procesů, návrhů staticky a dynamicky zatížených konstrukcí včetně určení dynamických reakcí konstrukcí při seizmickém zatížení a zatížení od větru v následujících oborech:

 • konvenční spalovací systémy na fosilní, kapalná a plynná paliva
 • elektrárny s parními a plynovými turbínami
 • elektrárny s kombinovaným cyklem
 • čištění spalin energetických celků
 • přeprava sypkých materiálů
 • fluidní kotle
 • kombinované paroplynové cykly
 • alternativní zdroje energie (solární a koncentrované solární elektrárny)
 • spalování dřevní štěpky, zemědělských produktů či jiné biomasy
 • bioplynové stanice
 • potrubní systémy, včetně pevnostní analýzy a analýzy přechodných jevů

V oblasti technických analýz a výpočtů provádí H&D Engineering všechny typy hmotových a bilančních výpočtů a analýz, analýzy a výpočty potrubí včetně dynamických analýz a výpočtů potrubí uložených v zásypu, návrhy potrubních tras včetně montáže potrubí podle norem ANSI/ASME. Dále zpracovává i výpočty a analýzy vodních rázů, technicko-ekonomické hodnocení včetně analýzy návratnosti investic, rozhodnutí o nejvhodnějším řešení energetických jednotek atd.

Studie

H&D Engineering spol. s r. o. provádí technicko-ekonomické studie a hodnocení v oblasti technických analýz a výpočtů:

 • bilance hmot a energií
 • technická a ekonomická hodnocení
 • volba optimální technické a technicko-ekonomické varianty
 • analýzy a výpočty dynamických jevů

V oblasti ocelových konstrukcí zpracovává a poskytuje:

 • kompletní návrhy staticky a dynamicky zatížených konstrukcí
 • prováděcí projekty
 • dílenskou dokumentaci
 • supervizi