H&D Engineering spol. s r. o. je projektová a inženýrská organizace, která se specializuje na projektovou činnost v oblasti energetiky a stavebního inženýrství. Rozsah činností zahrnuje zpracování studií, návrhů pro nabídky a nabídkové dokumentace, dokumentace pro výběrová řízení, projektovou činnost až po vyhotovení dokumentace pro provedení stavby nebo dílenské dokumentace pro ocelové konstrukce. H&D Engineering spol. s r.o. je společnost s ručením omezeným bez zahraniční účasti.

  • H&D Engineering je projektově inženýrská a dodavatelská společnost v oblastech:
  • energetika
  • stavebnictví a ocelových konstrukcí
  • strojní technologie
  • služby spojené s dodávkami strojů a zařízení
  • výběrová řízení
  • vedení projektů
  • realizace projektů

H&D Engineering zaměstnává autorizované inženýry v těchto oborech:

IS00 – statika a dynamika staveb
IT00 – technologická zařízení staveb
SP00 – pozemní stavby

H&D Engineering v oblasti svého podnikání vytvořila a zavedla do standardního používání metody a postupy řízení procesů a kvality, které činí celý systém tvorby projektů, inženýrských služeb a konzultací výkonným a spolehlivým.

S ohledem na potřeby trhu společnost postupně zavedla a osvojila si dokumentovaný a certifikovaný systém jakosti.

Firma se rozhodla vytvořit a používat systém řízení kvality ve všech oblastech inženýrských činností. Používání systému řízení kvality je ve firmě chápáno jako prostředek k zajištění trvalého postavení společnosti na trhu, kde je - podobně jako v jiných oborech - stále náročnější prosadit se v silné konkurenci. Nedílnou součástí systému řízení kvality je vytvoření prostředí, ve kterém budou vytvořeny příznivé podmínky pro tvůrčí práci, které představují základ pro dobré vztahy mezi zaměstnanci firmy a pro osobní rozvoj pracovníků.

Systém jakosti byl zpracován jako systém managementu jakosti ve smyslu doporučení ČSN EN ISO 9001:2009 a slouží jako prostředek pro zajištění shody všech dodávaných produktů a služeb s požadavky zákazníků.

Systém jakosti naší firmy byl v roce 2010 poprvé certifikován akreditovaným certifikačním orgánem CERT-ACO, s. r. o.,je každoročně dozorován a každé tři roky recertifikován.

Certifikát ISO

Historie

Firma H&D Engineering spol. s r. o. byla založena 5. listopadu 1992. Jejími zakladateli jsou Ing. Tomáš Hauba a Ing. Jiří Drholec, CSc., kteří do té doby pracovali v projekčním oddělení Škody Praha. Pod hlavičkou této firmy také získali bohaté zkušenosti z mnoha zakázek. Zúčastnili se výstavby elektráren v tuzemsku, ale i v řadě zemí světa, například v Číně, Turecku, Egyptě a Spojených Arabských Emirátech. Řada zaměstnanců nové firmy měla také zkušenosti z projekčního oddělení společnosti Škoda Praha a postupně se tým rozrostl o další pracovníky, zčásti čerstvé absolventy vysokých škol, zčásti bývalé zaměstnance firem působících v oboru energetiky.

Ve snaze rozvíjet postavení firmy na domácím i zahraničním trhu se v roce 2010 vedení rozhodlo založit vlastní systém managementu kvality (QMS) v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2009 a požádat o certifikaci tohoto systému, jehož nedílnou součásí je Politika QMS.