Elektrárna Kladno (2010 – 2014)

Kotel 7 – 135 MW, Uhelný fluidní blok

Generální projektant stavební části:

  • 1 x fluidní kotel o výkonu 375 t/h páry – dodavatel Foster Wheeler
  • 1 x 135MW parní turbína Škoda Doosan
  • Chladící věž s přirozeným tahem
  • Systém zauhlování
  • Hospodářství popelovin
  • Vápencové hospodářství
  • Chemická úpravna vod
  • Kontrolní systém
  • Protipožární systém
  • Komín

Dokumentace pro výběrové řízení, Dokumentace demolic, Dokumentace územního řízení, Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projekt stavební části díla.

Klient: KAP – Kraftanlagen Power Plants GmbH

Elektrárna Kladno (2010 – 2014)