Elektrárna Kladno (1996 – 2001)

Kotel 4, 5 and 6 – 2 x 135 MW + 1 x 70 MW

Generální projektant:

 • 2 x fluidní kotel o výkonu 375 t/h páry – dodavatel ABB Combustion
 • 2 x 135MW parní turbína ABB Stal VAX
 • Chladící věž s přirozeným tahem
 • Dvoubuňková ventilátorová chladící věž
 • Systém zauhlování
 • Hospodářství popelovin
 • Vápencové hospodářství
 • Chemická úpravna vod
 • Kontrolní systém ABB
 • Protipožární systém
 • Komín
 • 1 x 70 MW plynová spalovací turbína (ABB GT8C) + HRSG kotel

Kompletní design a inženýrský servis

Klient: ABB

Elektrárna Kladno (1996 – 2001)