Mondi Štětí (2017 - 2019)

Generální projektant “Engineering BoTH (Balance of Turbine Hall)”

Projekt Basic Design

  • Projektová dokumentace pro provádění stavby
  • As Built dokumentace
  • Kompletní 3D model včetně laserového skenování skutečného stavu

Náplní projektu bylo především :

  • Napojení strojovny na nový kotel RB12
  • Vzájemné propojní všech vysokotlakých parních systémů 9,5MPa
  • Potrubní napojení dvou parních turbín Siemens (cca 50MW) na potrubí ostré páry a dále na všechny odběry - 2,5MPa, 1,2MPa, 0,38MPa a 0,02MPa
  • Potrubní napojení čtyř nových redukčních stanic včetně propojů stávajících systémů
  • Potrubní vnitřního chladícího okruhu turbíny TG7
  • Potrubní chlazení turbíny TG7

Klient: Siemens s r.o.

(Česká Republika)

Mondi Štětí (2017 - 2019)
Mondi Štětí (2017 - 2019)