Elektrárna Komořany (2008 – 2013)

Nový blok EKY III

Generální projektant – výstavba nového bloku 1x160MW v elektrárně Komořany, včetně hospodářství popelovin a uhelného hospodářství.

  • Studie proveditelnosti
  • Dokumentace pro výběrové řízení
  • Dokumentace demolic
  • Dokumentace územního řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Kompletní inženýring výstavby bloku

Klient: EKY III, a.s.

Elektrárna Komořany (2008 – 2013)