Elektrárna Komořany (1994)

  • Dokumentace pro stavební povolení pro rekonstrukci desíti práškových koltů na technologii fluidního spalování. Dokumentace zahrnovala i systémy uhelného hospodářství a hospodářství popelovin.

Klient: Power International

Elektrárna Komořany (1994)