Vast Solar Jemalong, AUS (2014 –…)

Solární elektrárna koncentračního typu s parogenerátorem a 1,1 MW parní turbínou.

Generální projektant:

  • Instalace parní turbíny, pomocných zařízení a sodíkového parního generátoru
  • Základní projekt parní části
  • Prováděcí projekt parní části
  • Pevnostní výpočet potrubí pro přenos tepla mezi solárními přijímači (teplota sodíku 570 °C)

Klient: Škoda Doosan, Vast Solar

Vast Solar Jemalong, AUS (2014 –…)
Vast Solar Jemalong, AUS (2014 –…)