Studie zachytávání CO2 a akumulace elektrické energie, (2020 –…)

Zachytávání CO2 a akumulace elektrické energie se syntézou metanu P2M

Předmětem technické části studie je analýza možnosti akumulace elektrické energie formou „Power to Gas“ (P2G) do vodíku (H2) a dále zachytávání CO2 z volného vzduchu a integrované syntézy těchto plynů do metanu (P2M) v prostorách teplárny.

Posuzovány jsou aktuálně komerčně dostupné technologie dílčích procesů, tzn. elektrolýzy i zachytávání CO2 a finálního procesu syntézy CH4. Studie uvádí teoretický základ procesu P2M včetně členění na jeho dílčí procesy P2G, DAC a metanizace. Definuje hmotnostní a energetickou bilanci vztaženou na příkon 1 MWe elektrolýzy, a uvádí aktuální přehled účinnosti procesu P2M včetně účinností jeho dílčích procesů.

Zachytávání CO2 ze spalin plynových motorů

Předmětem technické části studie je analýza možnosti akumulace elektrické energie formou „Power to Gas“ (P2G) do H2, zachytávání CO2 ze spalin a integrované syntézy těchto plynů do metanu (P2M) v prostorách teplárny.

Ve studii jsou posuzovány následující možnosti záchytu CO2:

  • Suchou adsorpcí, zachytávání z atmosférického vzduchu i ze spalin
  • Mokrou absorpcí s využitím enzymů
  • Palivovými články
Studie zachytávání CO2 a akumulace elektrické energie, (2020 –…)